Logo
46-100 Namysłów, ul. Rynek 32/9 - Ratusz I p.
tel.: 77 410 15 53, 606 146 484
 

Stawki opłat notarialnych


Za wykonywane czynności notarialne notariusz Agnieszka Wróbel-Terlecka pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.


Oprócz taksy notarialnej notariusz w Namysłowie pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa
Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.